Védjegy

Amiről megismernek  
					-	Amiről megismerem 
					
			  Az a VÉDJEGY!

A védjegyeztetés, vagyis egy adott megjelölés oltalom alá helyezése az iparjogvédelem eszköztárának egyik legismertebb és leggyakrabban igénybevett eleme. Az adott termékbe, szolgáltatásba befektetett összes munka, pénz, reklám, a fogyasztók számára magában a megjelölésben, azaz a védjegyben összpontosul. Minden cég marketing tevékenységének legfontosabb feladata, hogy a fogyasztókban kialakítsa a védjegy – termék és szolgáltatás kapcsolatát, és így kialakítsa a márka jó hírnevét.

Ezért nagyon fontos, hogy az új termékek és szolgáltatások megnevezésére olyan megjelölést alkalmazzanak, mint amit a védjegytörvény is megfogalmaz, azaz: „Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.”

A védjegy bejegyzése: :

A védjegyeztetési eljárás a védjegybejelentés benyújtásával indul, amelynek legfontosabb kellékei: a megjelölés és az igényelt áru és szolgáltatási osztályok meghatározása, valamint az áru és szolgáltatási osztályok után fizetendő hatósági díj befizetése. Ezt követően a Hivatal megvizsgálja a bejelentést a feltétlen kizáró okok tekintetében.

Az eljárás következő lépéseként a Hivatal megkutatja a megjelölést és a kutatási eredményről tájékoztatja a bejelentőt. Ezt követően a Hivatal a védjegybejelentést közzéteszi hivatalos lapjában, amelynek időpontja azért lényeges, mert ezen időponttól kezdődően három hónapos intervallumban van módja felszólalni azoknak, akiknek korábbi jogait sérti az adott védjegybejelentés.

Amennyiben érkezik felszólalás, vagy az eljárás során bármikor érkezik észrevétel a Hivatalhoz az adott ügy kapcsán, a Hivatal ezen felszólalások vagy észrevételek figyelembevétele mellett, megfelelő eljárás lefolytatása mellett dönt arról, hogy az adott megjelölés megkaphatja-e az oltalmat vagy nem.

Amennyiben a bejelentett megjelölés nem tartalmaz olyan elemet, amely miatt a Hivatal a „feltétlen kizáró okok”-ra való hivatkozással elutasíthatja a bejelentést, valamint az eljárás folyamán nem érkezik észrevétel, vagy felszólalás, illetve ezen eljárások pozitívan zárulnak le, akkor a bejelentő 10 évre megkapja megjelölésére a védjegyoltalmat, amely oltalmi idő tízévente a megfelelő hatósági díj befizetése mellett akárhányszor meghosszabbítható.

Területi hatály, külföldi kiterjesztés:

A Magyarországon benyújtott védjegybejelentés csak Magyarország területén lesz érvényes, azonban a bejelentésre alapozva van lehetőség a nemezetközi kiterjesztésre. Ahhoz, hogy valaki külföldön, más országban vagy régióban a magyar bejelentésére alapozott oltalmat kapjon, a magyar védjegybejelentését – az elsőbbségi jogok megtartása mellett – az elsőbbségtől számított 6 hónapon belül terjesztheti ki. Ennek egyik módja az ún. Nemzetközi védjegybejelentés (Madridi Megállapodás), az Európai Védjegybejelentés, vagy országonként lehet közvetlen bejelentést tenni.

Magyarországra is érvényes védjegyolalmat lehet szerezni még oly módon is, hogy közvetlen Európai Védjegybejelentést nyújtanak be, amelynek hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Közösség teljes területére. Ez közvetlenül is benyújtható, nem felétele a magyar eljárás megkezdése vagy lefolytatása.

A leírt információk tájékoztató jellegűek, a védjegyekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket Magyarországon a hatályos védjegytörvény tartalmazza. (Vt.: http://www.mszh.hu/jogforras/1997_XI_Vt.pdf )

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017