Szabadalom

Szabadalom tárgya lehet szerkezet, berendezés, például valamely termék egészének vagy részének műszaki megoldása, készítmény, anyagösszetétel, valamint eljárás, például technológiai folyamat egésze vagy része, vagy annak alkalmazása.

A szabadalmazás körébe eső új műszaki megoldások megalkotásakor, annak mindennemű publikálását (szakfolyóiratban történő publikáció, kiállításon történő bemutatás, stb.), vagy a termék piacra kerülését megelőzően kell eldönteni az alkotóknak, feltalálóknak, befektetőknek, hogy az adott megoldást hagyják közkincsnek (mindenki más is felhasználhatja az adott megoldást), vagy biztosítani akarják jogaikat, azaz az adott megoldást kizárólagosan ők kívánják hasznosítani (gyártás, értékesítés, licencia adás, a találmány és/vagy szabadalom eladása).

Ez utóbbi esetben bármely nyilvánosságra hozatal, vagy publikáció időpontja előtt meg kell indítani a szabadalmaztatási eljárást, vagyis a szabadalmi beadványt be kell adni az illetékes Hivatalhoz. Az így lefektetett elsőbbségre való hivatkozással lehet a későbbiekben bármely jogra hivatkozni, vagy azt érvényesíteni.

Figyelem: A bejelentés előtti saját publikáció vagy forgalomba hozatal is újdonságrontó!

A szabadalmazhatóság feltételei:

Magyarországon szabadalmi oltalom olyan találmányra kérhető, amely teljesíti a következő három feltételt:

  • újdonság
  • feltalálói tevékenység
  • ipari alkalmazhatóság

Azt, hogy mi minősül találmánynak, a szabadalmi törvény közvetlenül nem határozza meg. A magyar szabadalmi gyakorlatnak megfelelően azonban szabadalmat csak olyan, műszaki megoldás kaphat, amely valamely műszaki problémát műszaki eszközökkel old meg, és a megoldásnak közvetlen vagy közvetett műszaki előnyei vannak (műszaki hozzájárulás szükséges).

A szabadalmazási eljárás:

A szabadalom megszerzésének első lépése a szabadalmi bejelentés megtétele, amelynek benyújtásához fűződik az elsőbbségi jog (priority). A bejelentés elbírálása a szabadalmi engedélyezési eljárás során történik, amely a bejelentés alaki, formai vizsgálatából, valamint a bejelentés tárgyának érdemi vizsgálatából áll. A bejelentéstől számított 18 hónapot követően kerül sor a szabadalmi bejelentés és az újdonságkutatás közzétételére, majd ezt követően kell kérni az érdemi vizsgálatot. Az eljárás, amennyiben a bejelentés tárgya megfelel a szabadalmazhatóság követelményeinek, a megadással zárul. A közzételellel már a bejelentés napjára visszamenőleges hatállyal ideiglenes oltalom keletkezik, amely a megadással válik véglegessé.

Területi hatály, külföldi kiterjesztés:

A Magyarországon benyújtott szabadalmi bejelentés csak Magyarország területén lesz érvényes, azonban a bejelentésre alapozva van lehetőség a nemzetközi kiterjesztésre. Ahhoz, hogy valaki külföldön, más országban vagy régióban a magyar bejelentésére alapozott szabadalmat kapjon, a magyar szabadalmi bejelentését – az elsőbbségi jogok megtartása mellett – az elsőbbségtől számított 12 hónapon belül terjesztheti ki. Ennek egyik módja az ún. PCT bejelentés, vagy országonként/régiónként lehet közvetlen bejelentést tenni.

Magyarországra érvényes szabadalmat lehet szerezni még oly módon is, hogy egy Európai Szabadalmat Magyarország területére hatályosítanak, érvénybe léptetnek. Ez előtt azonban le kell folytatni az európai szabadalmazási eljárást, melynek feltétele egy Magyarországra is érvényes európai szabadalmi bejelentés megtétele, és annak eredményes végigvitele az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) előtt.

A leírt információk tájékoztató jellegűek, a szabadalmakkal kapcsolatos részletes rendelkezéseket Magyarországon a hatályos szabadalmi törvény tartalmazza. (Szt: http://www.mszh.hu/jogforras/1995_XXXIII_Szt.pdf )

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017