Jogvédelem külföldön

Az iparjogvédelmi jogok (szabadalom, használati minta, formatervezési minta, védjegy) alapvetően területi jogok, amely azt jelenti, hogy ott érvényesek, ahol azokat bejegyeztették. Ez lehet egy adott ország, vagy országok csoportja, melyekben különböző egyezmények hatálya alatt egy adott eljárással kerül bejegyzésre az oltalom.

A bejegyeztetés a végigvitt lajstromozási folyamatot jelenti, tehát azt, hogy a bejelentés nemcsak benyújtásra, hanem „elfogadásra”, megadásra is került. A megadás, lajstromozás ténye az iparjogvédelmi jogok jellegéből adódóan visszahat a bejelentés napjára, és onnan számítva, bár visszamenőlegesen, de végleges oltalmat keletkeztet. Az ilyen módon a bejelentés napjára visszamenőleg keletkezett oltalom addig tart, amíg azt fenntartják, vagy esetleg más módon megsemmisítik. Ez azonban csak arra az országra, országcsoportra, vagy régióra terjed ki, amelynek vonatkozásában a bejelentést benyújtották. Van ennek azonban egy – néha kellemetlen – velejárója is. Ahol nincs bejegyeztetve az oltalom, ott a jogvédelem tárgya (találmány, minta, formaterv, védjegy) közkincs, vagy legalábbis nem védik olyan erős jogok, mintha érvényes iparjogvédelmi jog vonatkozna rá.

A Magyarországon, vagy a más országban benyújtott iparjogvédelmi bejelentés a végigvitt iparjogvédelmi eljárás eredményeként Magyarországon, vagy az adott országban fog oltalmat eredményezni (pl. szabadalmi oltalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, védjegyoltalom), és az kiterjesztés nélkül nem fog más országokra, ország csoportokra, régiókra vonatkozni.

Ugyanez igaz más országra is, ha ott valaki csak az adott országra tesz bejelentés, akkor az arra az országra lesz érvényes. Ennek az a következménye, hogy ha az egyik helyen van egy érvényes oltalom, de az máshol nem érvényes, akkor az érvényességi területen kívül az oltalom tárgyát másvalaki szabadon megvalósíthatja, a pl. a találmányt, használati mintát, formatervet hasznosíthatja, a terméket gyárthatja, a technológiát alkalmazhatja.

Az adott országban a piaci termékeket, technológiákat, az áruk és szolgáltatások kapcsán használt megjelöléseket az érvényes versenyjog, szerzői jog, vagy a polgári jog rendelkezései bizonyos mértékben szintén részesíthetik védelemben, amelyekre ottani bíróságok előtt hivatkozni is lehet. Ez azonban nem mindig olyan hatékony, mint a bejegyeztetett iparjogvédelmi oltalomra történő hivatkozás.

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017