Használati minta

Az új, de „egyszerűbb” műszaki megoldások a megfelelő feltételek teljesülése esetén gyors, és a szabadalmi eljárásnál egyszerűbb eljárással használati minta oltalom alá helyezhetők.

A használati minták esetében a szabadalmakhoz képest a törvény a saját publikációt illetően 6 hónap türelmi időt biztosít, de ebben az esetben is lehetőleg a megoldás publikálását (szakfolyóiratban történő publikáció, kiállításon történő bemutatás stb.), vagy a termék piacra kerülését megelőzően már el kell dönteni a feltalálóknak, befektetőknek, hogy az adott megoldást hagyják-e közkincsnek (mindenki más is felhasználhatja az adott megoldást), vagy biztosítani akarják jogaikat, azaz az adott megoldást kizárólagosan ők kívánják hasznosítani (gyártás, értékesítés, licencia adás, a találmány és/vagy használati minta oltalom eladása, stb.).

Ez utóbbi esetben az esetleges saját publikáció időpontját követően legkésőbb hat hónapon belül van lehetőség a használati minta oltalmi eljárás megindítására, vagyis a megfelelő beadványt be kell adni az illetékes Hivatalhoz. Az így lefektetett elsőbbségre való hivatkozással lehet a későbbiekben bármely jogra hivatkozni, vagy azt érvényesíteni. A 6 hónapos türelmi idő jogelsőbbséget nem biztosít!

A használati mintaoltalom megszerzésének feltételei:

Magyarországon használati mintaoltalom olyan műszaki megoldásra kérhető, amely egy tárgy szerkezetének kialakítására, részeinek elrendezésére vonatkozik, és teljesíti az alábbi három feltételt:

  • újdonság
  • feltalálói lépés
  • ipari alkalmazhatóság

A használati mintaoltalom tárgya:

Használati mintaoltalom csak konkrét, meghatározott szerkezettel rendelkező műszaki megoldásokra, tárgyakra kérhető. Az oltalomból ki vannak zárva a konkrét meghatározott alakkal nem rendelkező porok, folyadékok. A magyar használati minta engedélyezési gyakorlatnak megfelelően fontos, hogy a mintaoltalom tárgya műszaki megoldás legyen, tehát rendelkezzen olyan műszaki előnnyel, amely a minta, mint tárgy kialakításából fakad, és amelynek révén a minta valamely műszaki probléma megoldására alkalmas.

A használati mintaoltalom tárgya tehát lehet szerkezet, berendezés, például valamely termék egészének vagy részének műszaki megoldása. Eljárásra, technológiai folyamat egészére vagy részére, vagy annak alkalmazására mintaoltalom nem kérhető.

A használati minta engedélyezési eljárás:

A használati mintaoltalom megszerzésének első lépése, a használati mintaoltalmi bejelentés megtétele, amelynek elbírálása a használati mintaoltalmi engedélyezési eljárás során történik. Ebben az esetben az eljárás gyakorlatilag a bejelentés alaki, formai vizsgálatából áll, a bejelentés tárgyának újdonságát érdemben nem vizsgálják. Az eljárás, - amennyiben a bejelentés megfelel a formai és bizonyos tartalmi követelményeknek, - a megadással, a használati mintaoltalom megadásával zárul. Fontos, hogy a bejelentésben szereplő megoldás csak a megadást követően kerül nyilvánosságra. A Magyarországon benyújtott használati minta bejelentés Magyarország területén lesz érvényes, azonban a bejelentésre alapozva van lehetőség a kiterjesztésre.

Területi hatály, külföldi kiterjesztés:

A használati minta külföldi kiterjesztése azonos a szabadalmakra vonatkozó szabályokkal, és a külföldön sok esetben a bejelentés tárgyát a szabadalmakhoz hasonló módon bírálják el, illetve kezelik, mert a legtöbb országban nincs a használati mintának megfelelő oltalmi forma. Ezekben az országokban a mintaoltalom tárgya a szabadalmi rendszer keretében kaphat oltalmat. Ahhoz, hogy valaki külföldön, más országban vagy régióban a magyar használati minta bejelentésére alapozott használati mintaoltalmat vagy szabadalmat kapjon, a magyar használati minta bejelentését – az elsőbbségi jogok megtartása mellett – az elsőbbségtől számított 12 hónapon belül terjesztheti ki. Ennek egyik módja az ún. PCT bejelentés, vagy országonként/régiónként lehet közvetlen bejelentést tenni.

A leírt információk tájékoztató jellegűek, a használati mintákkal kapcsolatos részletes rendelkezéseket Magyarországon a hatályos használati minta törvény tartalmazza. (Hami tv.: http://www.mszh.hu/jogforras/1991_XXXVIII_Hamitv.pdf )

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017