Formatervezési minta

A termékek külső formája, a "design" az azonos célú, felhasználású termékek piacán a verseny egyik legfontosabb eszköze . A külső kialakítás, a forma döntő szempont lehet a vásárló számára akkor is, ha azonos szolgáltatású termékek közül kell választani. Ezért az iparjogvédelem eszköztárában napjainkra a forma védelme kiemelt jelentőségre tett szert.

A formatervezési mintaoltalom megszerzésének feltételei:

Magyarországon a formatervezési mintaoltalom követelménye az újdonság és az egyéni jelleg.

Új a minta, ha azzal azonos minta nem jutott nyilvánosságra az elsőbbség időpontját megelőzően. A mintának egyéni jellege van, ha az elsőbbség időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz.

A formatervezési mintaoltalom tárgya:

Mintának minősül valamely termék egészének vagy részének a megjelenése, amelyet magának a terméknek a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Terméknek minősül bármely ipari, vagy kézműipari árucikk. A termékek közé tartoznak egyebek mellett a csomagolás, a kikészítés, a grafikai jelzések és a nyomdai betűformák, valamint azok a részek is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak. A számítógépi program nem tekinthető terméknek. Nem részesülhet mintaoltalomban az a külső jellegzetesség, amely kizárólag a termék műszaki rendeltetésének a következménye.

A formatervezési minta engedélyezési eljárás:

A formatervezési mintaoltalom megszerzésének első lépése, a formatervezési mintaoltalmi bejelentés megtétele, amelyhez a minta elsőbbsége is fűződik. A formatervezési mintaoltalmi engedélyezési eljárás a bejelentés alaki, formai vizsgálatából, valamint a bejelentés tárgyának érdemi vizsgálatából áll. Magyarországon az eljárás része a mintaoltalmi bejelentés közzététele, majd ezt követően kerül az érdemi vizsgálatra, melynek során megvizsgálják a minta újdonságát és egyéni jellegét. Az eljárás, amennyiben a bejelentés tárgya megfelel a lajstromozhatóság követelményeinek, a megadással zárul.

A használati mintaoltalom tárgya tehát lehet szerkezet, berendezés, például valamely termék egészének vagy részének műszaki megoldása. Eljárásra, technológiai folyamat egészére vagy részére, vagy annak alkalmazására mintaoltalom nem kérhető.

Területi hatály, külföldi kiterjesztés:

Egy Magyarországon benyújtott formatervezési minta bejelentés csak Magyarország területén lesz érvényes, azonban a bejelentésre alapozva van lehetőség a nemezetközi kiterjesztésre. Ahhoz, hogy valaki külföldön, más országban vagy régióban a magyar bejelentésére alapozott oltalmat kapjon, a formatervezési minta bejelentését – az elsőbbségi jogok megtartása mellett – az elsőbbségtől számított 6 hónapon belül terjesztheti ki. Ennek egyik módja az ún. Nemzetközi Ipari minta bejelentés (Hágai Megállapodás), az Európai Formatervezési Minta bejelentés vagy országonként lehet közvetlen bejelentést tenni.

Magyarországra is érvényes formatervezési mintaolalmat lehet szerezni még oly módon is, hogy közvetlen Európai Formatervezési Minta bejelentést nyújtanak be, amelynek hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Közösség teljes területére. Ez közvetlenül is benyújtható, nem felétele a magyar eljárás megkezdése vagy lefolytatatása.

A leírt információk tájékoztató jellegűek, a formatervezési mintákkal kapcsolatos részletes rendelkezéseket Magyarországon a hatályos formatervezési minta törvény tartalmazza. (Fmtv.: http://www.mszh.hu/jogforras/2001_XLVIII_Fmtv.pdf )

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017